Kütuse lisatasu (BAF) arvestame järgmiselt: diislikütuse hinnatõusu määr (protsentides) korrutatakse koefitsiendiga 0,35 (kütuse osakaal transporditeenuste osutamise kulust).

Diislikütuse baashinnaks võtame 0,7663 eurot/l. (Neste Eesti AS’i diiselkütuse hulgihind terminalis.)